Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd groepsgewijs de leerstof aangeboden krijgt. De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten zoveel mogelijk in enkelvoudige groepen. Alleen wanneer het leerlingaantal daartoe aanleiding geeft, werken we in combinatiegroepen. We proberen het aantal leerlingen in een groep zo klein mogelijk te houden, zodat we de kinderen zoveel mogelijk hulp en (individuele) aandacht kunnen bieden.
 

Waarom De Ark?

Dit zeggen andere ouders over onze school: Dat ondersteunen we met diverse culturele activiteiten (zoals een projectweek), in sportief opzicht (via sportdagen en sporttoernooien) en met traditionele evenementen (zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest).

 

  


 

Een dag op De Ark

De school begint om 8.15 uur.
 

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag
‘s morgens 08.15 – 11.45 uur
‘s middags 13.00 - 15.00 uur
Woensdag
‘s morgens 08.15 - 12.00 uur
Vrijdag
‘s morgens 08.15 – 11.45 uur
’s middags 13.00 - 15.00 uur (groep 5 t/m 8)
 
Een dag op De Ark begint met de dagopening in de klas. Hier is aandacht voor onze identiteit en er wordt met de kinderen besproken hoe de dag eruit ziet. In de ochtend werken de kinderen aan de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. De ochtend wordt onderbroken voor de ochtendpauze, waarin de kinderen en leerkracht iets drinken en eten (het 10-uurtje). Daarna gaan de kinderen naar buiten. In de middag werken ze aan de wereldoriëntatie- en creatieve/culturele vakken.
 
De kleuters spelen in de ochtend en in de middag 3 kwartier buiten.
 

Opvang

Voor de voor- en buitenschoolse opvang kunt u kiezen uit de diverse opvangorganisaties
in de naaste omgeving van de school.
   
Tussen de middag is er overblijfmogelijkheid op De Ark, of uw kind kan thuis eten. De leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de school en worden opgevangen door TSO-medewerkers. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan ze, bij goed weer, onder begeleiding van TSO-medewerkers naar buiten. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.
 

Contact met ouders

Betrokkenheid van ouders bij de school vinden we enorm waardevol. Goed en intensief contact met ouders stellen we zeer op prijs. Zo hebben we een aantal vaste contactmomenten via: een jaarlijks kennismakingsgesprek, informatieavonden, rapport- en oudergesprekken, de nieuwsbrieven en de Parro-app. Uiteraard kunt u het team altijd voor of na school aanspreken met een korte vraag.

De Ark valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen we afspraken hebben gemaakt.